Брекзит – работа в Англия след Брекзит

В блога ни ще намерите полезна информация за работата и живота в Англия

Една от най-коментираните теми през последната година е решението на британците да напуснат европейския съюз най-вече поради неяснотата около последващите нови регулации за имигранти. В страна с мегаполис като Лондон, който е най-големият в западна Европа и в който има граждани на стотици държави от целия свят, казусът „Брекзит“ касае много повече чужденци отколкото британци.

Въпреки неколкократното отлагане на решенията спрямо споразумението между Великобритания и останалите страни членки на ЕС, е ясно, че „Брекзит“ ще се случи в края на 2020г и има различни теории за нови регулации за работа и пътувания, които ще започнат в началото на 2021.

Смята се, че британците ще въведат специална точкова система, подобна на тази в Австралия, чрез която да се пресява наплива от имигранти, като се привлича предимно висококвалифицирана работна ръка и се ограничи достъпа на работни места за хората с по-слабо образование. Приоритет са учени и инженери със специфични знания и умения.

Всеки, който желае да започне работа на Острова, ще трябва първо да получи предложение за работа, след което да докаже уменията си по английски език, както и квалификацията, с която превъзхожда останалите кандидати. Едва след одобрение на всички гореспоменати изисквания, кандидатите ще получат работна виза.

Някои твърдят, че гореописаната практика би донесла по-скоро негативни последици, тъй като процеса на набиране на работна ръка ще се усложни и индустриите, които изначално изискват не толкова квалифициран труд като строителство, ресторантьорство, производство ще пострадат най-много. Но тази идея засега остава с отворен отговор.

На този етап, сънародниците ни, които са във Великобритания в продължение на по-малко от 5 последователни години, могат да кандидатстват за временен статут на уседналост. Въпросното разрешително им позволява да продължат дейността си, независимо дали работят или учат, да се възползват от безплатните здравни услуги и социални подпомагания. Всеки, който започне работа преди края на 2020, може да кандидатства за въпросния статут и да си осигури безпроблемно пребиваване на Острова дори след Brexit.

За тези, които имат желание да живеят във Великобритания, но отлагат заминаването за догодина, е препоръчително да преобмислят плановете си и да заминат сега ако имат възможност. По този начин ще си осигурят временен статут на уседналост преди „Брекзит“ да е факт, когато вече ще има множество допълнителни импликации.

Българите, които пребивават в страната в продължение на 5 последователни години или повече, могат да кандидатстват за статут на уседналост, който не е никак лесно да бъде получен, тъй като изисква множество документи, доказващи пребиваването в страната за изисквания период. Тези, които планират да кандидатстват за британско гражданство през 2021, не е препоръчително да изкарват същия, защото кандидатстване за паспорт може да се случи една година след получаването на статут за уседналост.

При кандидатстване за каквито и да е документи във Великобритания е много важно да имате адрес за кореспонденция, както и местен мобилен номер, тъй като много институции извършват попълването на документи по електронен път и често използват телефона и пощата като главен начин за комуникация с потребителите.

След началото на 2021 влизането в държавата за всички чуждестранни граждани, включително и тези от ЕС, ще се случва само чрез биометричен паспорт. Тогава приключва „преходния период“ на Brexit и се очаква, че всички чуждестранни граждани, с изключение на туристи или пътуващи по работа за кратко пребиваване, ще трябва да получат виза преди да започнат работа или образованието си на Острова.

До 2025г британците ще създадат електронна система за издаване на визи, за да може всеки пристигнал в страната предварително да е получил разрешението си за пребиваване, което ще направи контролът над пристигащите много по-детайлен и всеобхватен.

Оставащите два месеца от 2020г са ключови за всички, които желаят да започнат нов живот във Великобритания и да търсят кариерното си развитие там. Въпреки усложненията поради Covid-19, Острова все още има нужда от сезонни работници, както и такива за по-нискоквалифицирани позиции, за които ще бъде по-трудно да се кандидатства след 1 януари 2021.

Остава неясна доказуемостта на получения статут, тъй като целият процес е електронен и въпреки че информацията е в базата данни, няма физическо доказателство като сертификат или карта за одобрен статут.