Въпреки че Брекзит създава неприятното чувство на разделение между европейците, Лондон никога няма да изгуби своя чар на мултикултурен мегаполис, затова приемете настъпването на Брекзит като една от причините да заминете точно сега.

Но как ще си намерите работа в Лондон като чужденец? Лондон винаги е бил магнит за европейците и хората от цял свят, търсещи вълнуващ стаж или постоянна работа, докато живеят в един от най-добрите градове в света. Това огромно количество хора от целия свят също прави Лондон изключително конкурентен от професионална гледна точка.

В зависимост от вида работа, която търсите, има много начини да ги получите. Винаги бихме препоръчали да се обърнете изцяло към агенция за работа, без да полагате много усилия за търсенето на работа в една непозната страна.

Има много различни начини гражданите на Великобритания да започнат търсенето на работа. През 21 век имаме лекота на търсене онлайн. Първото нещо, което трябва да осигурите, е да имате актуална автобиография.

Едно нещо, в което трябва да сте сигурни тук, е, че вашето CV е представено във формата, който работодателите във Великобритания очакват, ако това не е така, служителите от агенцията ще ви съдействат за изграждането на добро CV.

Отделете малко време, за да разберете кои са най-добрите ви умения. От само себе си се разбира, че колкото по-добре владеете английски, толкова по-лесно ще намерите работа в Лондон, но дори и да не знаете език, има позиции, при които той не се изисква, и вие спокойно може да работите и да се развивате, затова агенцията, която ви съдейства при търсенето на работа, би ви помогнала с точната за вас оферта.

Обхватът на Лондон е огромен. Гигантският град в Обединеното кралство може да се похвали с бизнеси във всеки възможен сектор. Въпреки че работа може да се намери в много индустрии, важно е да се прецени дали вашата преобладава в града. Това е от полза, за да прецените правилно вероятността да намерите позиция, която да съответства на вашите цели в кариерата и набора от умения.

Докато другите индустрии бързо се увеличават, най-преобладаващата индустрия финансовият сектор. От банковото дело, до поемането и търговията, финансовата индустрия оперира от град Лондон или „квадратната миля“. Повече от 400 000 души работят в града всеки ден и този брой непрекъснато нараства.

Други големи индустрии в оживения град в Обединеното кралство включват модата, технологиите, частното здравеопазване, медиите, фармацевтиката, търговията на дребно, туризма, правата, собствеността и производството, грижа за домакинството и др. Във всяко от тези полета има множество възможности, достъпни за бъдещите лондончани.

Най-удачния и добър вариант е да се доверите на агенция, която да ви съдейства при пълния процес на намиране на работа в Лондон. Те също така ще ви съдействат с търсене на квартира, контакти и прочее. Плюсовете, които предлагат агенциите, които са се доказали с годините са големи, тъй като дават спокойствието, че отивате в друга страна и то вече с уредена работа, с пълен пакет изрядни документи, което не е маловажно, тъй като Великобритания не толерира некоректните работодатели и служители.

Повече информация относно отворените при нас позиции, може да следите на нашия сайт.

Лондон ви очаква!

Ако имате интерес и се колебаете дали да работите в Англия, то тази статия ще Ви даде нужните насоки и неминуемо ще Ви докаже, че не само Америка е страна на неограничените възможности.

Англичаните изключително много държат на служителите си, като го доказват не само с финансовото възнаграждение, а и с всички придобивки и малки детайли, които доказват, че човешкия фактор е на първо място.

Повечето закони в Англия, които регулират трудовото правоотношение, се прилагат за чуждестранни граждани, които изцяло или по принцип работят в Обединеното кралство, точно както се прилагат и за британските граждани.

 • Закони, приложими за граждани, работещи в чужбина

Законодателството в Обединеното кралство може да се прилага за граждани на Обединеното кралство, работещи в чужбина, в зависимост от силата на връзката между тяхното трудово правоотношение и Обединеното кралство.

 • Категории на работника

Физическо лице може да бъде служител, работник или самостоятелно заето лице. Разграничението е важно, тъй като определя законовите права на дадено лице по трудово правоотношение и как той или тя се облага с данък.

Категорията работник е малко по-широка. Той включва служители, но ще включва и физическо лице, което е сключило договор лично за извършване на някаква работа или услуги за друга страна, стига тази друга страна да не е клиент или клиент на какъвто и да е бизнес, извършван от физическото лице. По този начин се избягва конфликт на интереси, за което Англия стриктно следи и дава поле за изява на всеки един човек, който желае да работи.

 • Право на законоустановени трудови права

Служителите имат право на пълния набор от законоустановени трудови права. Това включва права по време на работа, като право на писмено изложение на условията и някои законоустановени минимални плащания в случай на заболяване и някои форми на семейни отпуски. Той също така включва права при прекратяване, включително право на минимален срок за предизвестие и известна защита срещу уволнение. Някои от тези права се прилагат само след като служителят е навършил минимален стаж.

 • Писмен трудов договор

Работодателят трябва да даде на всеки служител (и от 6 април 2020 г. на всеки работник) писмено изявление за подробностите за неговата или нейната работа, или ангажимент. Повечето от тези данни трябва да бъдат дадени в един документ (основно изявление) на или преди датата, на която започва работа или ангажимент). Останалите данни могат да бъдат дадени на части, но не по-късно от два месеца след започване на работа или ангажимент.

Главното изявление трябва да съдържа:

Имена на работодателя и служителя или работника.

Датата, на която е започнала заетостта или ангажирането на работника.

За служителя – датата, на която е започнал периодът на непрекъсната заетост на служителя.

Всички условия, свързани с работното време (включително дните от седмицата, от които физическото лице трябва да работи и дали работното време или дни могат да варират и, ако е така, подробности за това как могат да варират).

Всички условия, свързани с правото на почивка.

Всички условия, свързани с отсъствието по болест и заплащането по болест (пълните подробности за които могат да бъдат предоставени в разумно достъпен отделен документ).

Всички условия, свързани с всеки друг платен отпуск, освен отпуск или отпуск по болест (пълните подробности за които могат да бъдат предоставени в разумно достъпен отделен документ).

Уведомителни периоди за прекратяване на заетостта.

Наименование на работата или кратко описание на работата, за която служителят или работникът е нает или ангажиран.

Мястото (или, ако е уместно, посочване на местата) на работа и (ако е различно) адресът на работодателя.

Подробности за всеки изпитателен срок, включително всички условия и неговата продължителност.

Подробности за всяко обучение, предоставено от работодателя, което работникът е длъжен да завърши, и всяко друго задължително обучение, по отношение на което работодателят няма да поеме разходите или част от него.

Подробности за всички други предимства, предоставени от работодателя.

Следните данни могат да бъдат дадени на вноски, но трябва да бъдат предоставени не по-късно от два месеца след началото на трудовото правоотношение или ангажимент (дори когато трудовото правоотношение или ангажимент приключва преди тази дата)

Условия, свързани с пенсиите и пенсионните схеми, включително дали пенсията на физическото лице се покрива от удостоверение за сключване на договор (пълните подробности, за което могат да бъдат предоставени в достъпен отделен документ).

Подробности за всяко право на обучение, предоставено от работодателя.

Информация във връзка с дисциплинарни процедури и процедури за жалби.

 • Допълнителни условия, които са изцяло в полза на служителя

Английското законодателство предполага определени условия в трудовите договори. Те включват:

 • Дългът на взаимно доверие и увереност.

Задължения на служителя да:

 • да бъде коректен и лоялен към работодателя си, като може да очаква същото насреща
 • да упражнява разумни умения и грижи при изпълнение на задълженията си
 • да не разкрива поверителната информация на работодателя или да нарушава неговия бизнес

Задължения на работодателя да:

 • изплаща договорената заплата
 • да се грижи разумно за здравето и безопасността на служителя
 • Право на платен отпуск

Служителите, които не са в състояние да работят, поради заболяване или нараняване, обикновено в продължение на четири или повече последователни дни, имат право да получават задължително заплащане за болест.

Служителят може също да има право на договорно заплащане за болест, ако работодателят предлага това обезщетение.

В отговор на пандемията COVID-19 са направени различни промени в режима на изплащането на болничните:

Правилата за неработоспособност са разширени, за да обхванат тези, които се самоизолират в съответствие с правителствените насоки, и тези, които защитават в съответствие с уведомление.

Онлайн бележките за изолация могат да се използват от служителите, за да предоставят на работодателите си доказателства, че са се наложили да се самоизолират.

 • Право на неплатен отпуск

Работодателите също трябва да са наясно, че ако даден служител се разболее преди или по време на предварително резервиран отпуск, той или тя може да поиска прекъсването да бъде преквалифицирано като отпуск по болест, за да може той или тя да вземе почивката в по-късна дата, след като той или тя е добре. Работодателите трябва да гарантират, че при тези обстоятелства се предприемат подходящи мерки за докладване на заболяване и подкрепящи медицински доказателства, за да се предпазят от потенциална злоупотреба.

Дори и информацията да Ви е малко по-детайлна, тя определено е много важна и полезна при избора Ви на работа в чужбина, а Англия е една от най-добрите възможности за работа.

Това са само малка част от придобивките, които получава един служител в Англия и определено доказват, че работата в Англия е сигурна, добре и навреме заплащана с една единствена цел – по-добър живот, който всеки от нас заслужава.