Анкета

Целта на проучването е осигуряване на по-добра, по-бърза и ефикасна услуга.

6 + 1 = ?