Възможности за работа след обучение в Англия

В блога ни ще намерите полезна информация за работата и живота в Англия

Стаж след дипломиране

От 1 юли 2021 г. международните студенти, които са завършили успешно бакалавърска или магистърска степен, ще могат да се възползват от двугодишен трудов стаж във Великобритания след дипломирането си по линия на Graduate Route. Студентите, завършили докторантурата си, ще могат да останат три години.

Програмата Graduate Route на завършилите ще бъде достъпна за чуждестранни студенти, които имат валидна студентска виза към момента на кандидатстване и успешно са завършили степен на бакалавърско ниво или по –висока.

Успешните кандидати по Graduate Route ще могат да останат да работят или да търсят работа във Великобритания за максимален период от две години, ако са завършили успешно бакалавърска или магистърска степен. Завършилите докторанти ще могат да останат три години. Завършилите ще могат да преминат към квалифицирана работа, след като намерят подходяща работа.

Graduate Route стартира на 1 юли 2021 г., което означава, че всеки студент, който завърши след тази дата, ще може да кандидатства. Това включва студенти, които вече са започнали обучението си.

Дистанционно обучение

Ако сте учили онлайн в родната си страна поради Covid-19, все още можете да кандидатствате за Graduate Route, при условие че отговаряте на другите изисквания на програмата.

Студентите, които се обучават 12 месеца или по-малко през 2020 или 2021 г. чрез дистанционно обучение и които не са имали присъствено обучение във Великобритания, ще могат да подадат заявление, ако подадат успешно заявление за студентска виза и пристигнат в Обединеното кралство или преди края на визата си, или до 27 септември 2021 г., което от двете настъпи по-рано.

Студентите, които се обучават 12 месеца или по-малко през 2020 или 2021 г., и които вече са имали присъствено обучение през този период, ще могат да подадат заявление, стига да са във Великобритания преди крайната дата на разрешителното им за обучение.