Обучение на студенти, граждани на ЕС във Великобритания

В блога ни ще намерите полезна информация за работата и живота в Англия

След излизането на Великобритания от ЕС неминуемо настъпиха някои промени и за хората, желаещи да е обучават на Острова. Много от тях все още са предмет на преговори, но правителството на Обединеното кралство, Британски съвет и британските университети работят усилено, за да улеснят този преход.П

Преди 1 януари 2021 г

Ако сте пристигнали във Великобритания преди 1 януари 2021 г., кандидатствайте за „EU Settlement Scheme“. Това ще ви позволи да останете в Обединеното кралство след 30 юни 2021 г. и да ползвате същите отстъпки от таксите като британските студенти след тази дата.

След 1 януари 2021 г

Ако пристигате в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. и започвате обучението си преди 31 юли 2021 г. има промяна само в имиграционния ви статут, но не и промяна в таксите на обучение. Вие продължавате да ползвате статут на местен студент (home fee status) и заплащат същите такси като британските студенти. На студентите, записали бакалавърска степен в Шотландия, таксите се заплащат от Student Awards Agency Scotland (SAAS). Останалите студенти от ЕС, които учат в бакалавърска степен и са започнали или ще започнат обучението си преди 31 юли 2021 в останалата част от Обединеното кралство, могат да кандидатстват за студентски заем, финансиран от правителството. Статутът ви е гарантиран през целия период на обучение, дори да завършвате след юли 2021 г. Важна е датата на стартиране а обучението.

Ако пристигате в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г., но обучението ви започва след 1 август 2021 г., тогава имате промяна както в статута, така и в таксите. Студентите от ЕС, страните в ЕИО, ЕАСТ и Швейцария вече няма да могат да кандидатстват за студентски заем и ще заплащат по-високи такси.